หน้าหลัก > นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อความเข้าใจในการใช้บริการบนหน้าเว็บไซต์ www.wreathwimarn.com ทางเรา ขออธิบายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ด้วยการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูล การเปิดเผย และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด
ก่อนอื่น ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่า นโยบายที่จะชี้แจงด้านล่างนี้ ทางเรามีสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ทั้งหมด เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอยู่เสมอ

 

การเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

เนื่องจาก หรีดมาลา มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ ทั้งข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ให้ และข้อมูลที่ได้รับจากการประมวลผลของเว็บไซต์ ทั้งหมดถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของทางร้าน โดยเราตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูลที่จะสามารถระบุถึงตัวผู้ใช้งานได้ เราจึงใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลทั้งหมด และข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการบริการลูกค้าเท่านั้น

 

การรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวมไว้ ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี และอีเมล เป็นต้น การเก็บข้อมูลทั้งหมดนั้นก็เพื่อประโยชน์ในการให้บริการลูกค้า เช่น
– เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น แจ้งสถานะสินค้า สอบถามความพึงพอใจในสินค้าและบริการ เป็นต้น
– เพื่อจัดส่งสินค้าให้ถึงที่หมาย
– เพื่อการบริการในอนาคต โดยการเก็บบันทึกข้อมูลจะเป็นประโยชน์เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าหรือบริการกับเราอีกครั้ง

 

การเก็บและการใช้งานข้อมูลคอมพิวเตอร์

หรีดวิมาน มีความจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลการสืบค้นบนเว็บไซต์ www.wreathwimarn.com ของลูกค้า เพื่อประเมินผลและนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงสินค้าและบริการ โดยเราจะใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
การบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้มาจากโปรแกรมค้นผ่าน หรือบราวเซอร์ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะประกอบด้วยข้อมูล เช่น ประเภทของโปรแกรมที่ค้นผ่าน, หน้าบน www.wreathwimarn.com ที่ใช้งาน, วันที่ เวลา และระยะเวลาที่ใช้งาน, ข้อมูลที่ค้นหาบนเว็บไซต์ ไปจนถึงเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมก่อนเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ฯลฯ

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ร้านหรีดวิมาน ให้การรับรองว่าจะเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้อย่างดีที่สุดและไม่เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีดังนี้

  1. การเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทที่จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต้องเปิดเผย คือ ชื่อกับที่อยู่ของผู้รับสินค้า และหมายเลขโทรศัพท์
  2. จำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เนื่องจากมีการบังคับใช้ทางกฎหมายที่ต้องให้ความร่วมมือกับทางองค์กรของภาครัฐ หรือในกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพทางร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลอื่น

หรือในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผย เพื่อรักษาความปลอดภัยทางร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินของบุคคล

 

การโฆษณาออนไลน์

ทางเรา หรีดวิมาน อาจมีโฆษณาของเราไปปรากฏบนพื้นที่โฆษณาของเว็บไซต์อื่นๆ โดยทางเราใช้บริการโฆษณา Google AdWords เป็นการแสดงโฆษณา และการเข้าถึงของลูกค้าออนไลน์ที่ง่ายขึ้น

 

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย คำแนะนำ หรือรู้สึกไม่พึงพอใจในการรับบริการจากทางร้าน ท่านสามารถสอบถามข้อมูล เสนอแนะ หรือร้องเรียนกับเราได้ที่ wreathwimarn@gmail.com

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.